Privacy verklaring

 • Privacy- en cookieverklaring

  Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Orthodontiepraktijk Lotte Veldhuijzen van Zanten streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

  Categorieën persoonsgegevens

  Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

  • NAW gegevens;
  • Geslacht;
  • BSN;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Gegevens betreffende uw gezondheid;
  • Behandelverloop;
  • De naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer

  Grondslag voor gegevensverwerking

  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. 

  Doeleinden gegevensverwerking

  De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

  • Het aanmaken en bijhouden van uw medisch dossier;
  • Het inplannen van een afspraak;
  • Het uitvoeren van een behandeling;
  • Het eventueel indienen van een behandelplan bij de zorgverzekeraar;
  • Het aanmaken en versturen van declaraties naar uw zorgverzekeraar;
  • Het aanmaken en versturen van facturen naar uzelf;
  • Het versturen van correspondentie naar uzelf;
  • Het versturen van correspondentie naar uw verwijzer (tandarts) of het versturen van een verwijzing naar een tweedelijns zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

  Bewaartermijnen

  Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. 

  Beveiligingsmaatregelen

  Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

  • Onze website is voorzien van https protocol zodat uw gegevens (inschrijfformulier) versleuteld verzonden worden.
  • Alle correspondentie tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners wordt via een versleutelde en beveiligde omgeving verzonden (Zorgmail).
  • Correspondentie naar patiënten van vertrouwelijke aard worden ook via een versleutelde en beveiligde omgeving verzonden (Zorgmail).
  • Binnen onze praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.
  • Onze patiëntdossier zijn versleuteld opgeslagen op een server en zijn niet fysiek aanwezig op onze computersystemen. Bij diefstal van onze computersystemen worden er dus geen patiëntgegevens buitgemaakt.
  • Al onze PC’s zijn voorzien van een altijd up to date bekroond anti-virus programma.
  • Wij hebben met onze gegevensverwerkers een privacyovereenkomst gesloten.

  Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

  Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. 

  Het gebruik van cookies

  Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

  • analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

  In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

  Uw rechten

  Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@orthodontistzwolle.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 038-460 2802. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

  Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Onze contactgegevens

  Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

  Gerjan van der Stouwe
  Praktijkmanager

  Vrouwenlaan 127
  8017HR Zwolle
  038-460 2802
  gerjan@orthodontistzwolle.nl

 • Mededelingen

  Wachtlijst
  Op dit moment bedraagt de lengte van de wachtlijst voor tieners circa 10 á 11 maanden. De wachtlijst voor volwassenen (18+) bedraagt circa 2 jaar.
  Een spoedconsult kan op indicatie van uw tandarts binnen 3 maanden plaatsvinden.

  Vakantiesluiting

  In verband met de herfstvakantie is onze praktijk gesloten van vrijdag 15 oktober t/m zondag 24 oktober. Kijk op onze EHBO pagina wat te doen in geval van spoed.