Disclaimer

 • Disclaimer

  De webmaster van Orthodontistzwolle.nl zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. Orthodontistzwolle.nl kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Orthodontistzwolle.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Orthodontistzwolle.nl.

  Ook kan Orthodontistzwolle.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

  Orthodontistzwolle.nl kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Orthodontistzwolle.nl niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Orthodontistzwolle.nl gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen

 • Mededelingen

  Wachtlijst
  Op dit moment bedraagt de lengte van de wachtlijst voor tieners circa 10 á 11 maanden. De wachtlijst voor volwassenen (18+) bedraagt circa 2 jaar.
  Een spoedconsult kan op indicatie van uw tandarts binnen 3 maanden plaatsvinden.

  Vakantiesluiting

  In verband met de herfstvakantie is onze praktijk gesloten van vrijdag 15 oktober t/m zondag 24 oktober. Kijk op onze EHBO pagina wat te doen in geval van spoed.