Behandeling

 • Behandeling

  Een orthodontist zet je tanden en kiezen recht in je mond. De orthodontist gebruikt een beugel en daarmee komt er druk op de scheve tanden en kiezen. Daardoor gaan ze langzaam recht staan. Dat werkt bij volwassenen en kinderen. Bij kinderen kan zelfs de groeirichting beïnvloed worden, zodat bijvoorbeeld een overbeet wordt opgelost.

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een orthodontische behandeling.

  Werkwijze

  Aanmelding
  Aanmelding voor een orthodontische behandeling in onze praktijk verloopt doorgaans via de tandarts, maar u kunt zelf ook een aanmelding sturen. Zodra de verwijzing bij ons binnenkomt wordt u op de wachtlijst geplaatst. De actuele lengte van de wachtlijst kunt u op de homepage bekijken. Als de wachttijd voorbij is wordt er een afspraak thuis gestuurd voor een eerste consult.

  Eerste consult
  Tijdens het eerste consult wordt er bekeken of een behandeling nodig c.q. gewenst is. Er wordt gekeken naar de stand van de tanden, de kaken en het profiel. Als een behandeling nodig of wenselijk is, wordt er een afspraak voor een uitgebreid onderzoek gemaakt.

  Uitgebreid onderzoek
  Door het eerste consult is er een indruk van het gebit verkregen. Tijdens de afspraak van het uitgebreid onderzoek worden afdrukken, röntgenfoto’s en foto’s van het gebit vervaardigd. Met deze gegevens is het gebit in kaart gebracht en kan er een behandelplan gemaakt worden. Wij maken gebruik van een digitale scanner om het gebit in 3D te scannen in plaats van afdrukken te nemen. Voor enkele behandelmethodes is de digitale scanner niet geschikt en worden afdrukken genomen.

  Bespreken plan
  Naar aanleiding van de vervaardigde gegevens van het uitgebreide onderzoek wordt het behandelplan opgesteld. Tijdens de afspraak voor het bespreken plan wordt er besproken welke orthodontische apparatuur nodig is, hoe lang de behandeling gaat duren en wat de eventuele kosten zijn. Naar aanleiding van dit gesprek wordt dan eventueel een afspraak gemaakt voor de behandeling. Een behandeling neemt over het algemeen 1,5 tot 2,5 jaren in beslag.

  Verschillende behandelingen »
  Voeding en instructieformulieren »
  Eerste Hulp bij Orthodontie »

 • Mededelingen

  Wachtlijst
  Op dit moment bedraagt de lengte van de wachtlijst voor tieners circa 10 á 11 maanden. De wachtlijst voor volwassenen (18+) bedraagt circa 2 jaar.
  Een spoedconsult kan op indicatie van uw tandarts binnen 3 maanden plaatsvinden.

  Vakantiesluiting

  In verband met de herfstvakantie is onze praktijk gesloten van vrijdag 15 oktober t/m zondag 24 oktober. Kijk op onze EHBO pagina wat te doen in geval van spoed.